5 fontos kérdés a szülőszobán, beavatkozások előtt

Frissítve: jan. 27.

A tájékoztatáson alapuló beleegyezés törvény által biztosított jog, mégis gyakran tapasztaljuk, hogy csak történnek velünk a dolgok a szülőszobán. Nem, vagy alig mondják el nekünk, hogy mit és miért tesznek, hogy az egyes beavatkozások milyen pozitív vagy akár negatív hozadékával kell számolnunk.


Minden olyan esetben, amikor nincs vészhelyzet, jogunk van a számunkra is érthető, kényszertől és megfélemlítéstől mentes tájékoztatáson túl a döntéshez is, hogy szeretnénk-e élni a felkínált beavatkozással.


A kompetens döntés meghozatalához kíván segítséget nyújtani a grafikán felsorolt 5 kérdés.
Félreértések a tájékoztatás körül


Tájékoztatás alatt azt értjük, amikor

  • egy beavatkozás szükségességét megindokolják,

  • tájékoztatnak annak előnyeiről,

  • hátrányairól,

  • az esetleges választási lehetőségekről,

  • a beavatkozás elmulasztásának várható következményeiről.

Az, a mondat, hogy "Akkor most bekötünk egy kis oxytocint." vagy az, hogy "Akkor most gátat vágunk.", nem minősül tájékoztatásnak és az, hogy nem volt időd, erőd, lehetőséged tiltakozni, kérdezni, közbeavatkozni, az nem beleegyezés. Akkor sem, ha kórházi felvételkor aláíratták veled a tájékoztató és beleegyező nyilatkozatokat. Ennek megtörténte ugyanis nem jelenti sem azt, hogy a továbbiakban csak sodródni kívánsz az eseményekkel, sem azt, hogy ne lenne jogod tudni, hogy miért merül fel bármelyik beavatkozás szükségessége.


A fenti kérdések létjogosultságát mutatja az is, hogy a hozzám beérkezett anyai tapasztalatok alapján, sajnos nem minden beavatkozásról kapnak tájékoztatást a szülő nők. A kérdőívben nem csak azt kérdezem meg, hogy egy-egy beavatkozás előfordult-e a szülés során, hanem kíváncsi vagyok annak körülményeire is. A felsorolt 27 beavatkozásból a válaszadó több, mint 8000 édesanya


  • 3198 esetben választotta azt a lehetőséget, hogy tájékoztatták, nem egyezett bele a beavatkozásba, mégis megtörtént vele,

  • 9102 beavatkozásra került sor tájékoztatás és beleegyezés nélkül és

  • 701 beavatkozás történt az édesanya határozott tiltakozása ellenére, miközben

  • 8099 olyan beavatkozásról számoltak be eddig, ahol mondtak ugyan valamit ("Most bekötünk egy kis oxytocint."), de teljeskörű tájékoztatást és így valódi döntési lehetőséget nem adtak a szülő nőnek.

Ha ezeket a számokat összeadjuk azt látjuk, hogy minden szülésre több, mint 2 (csaknem 3) ilyen tájékoztatás és/vagy beleegyezés nélkül végrehajtott beavatkozás jut.


Jó tudni, hogy a beleegyezőnyilatkozat aláírásával adott hozzájárulásod bármikor, akár szóban is visszavonhatod. A későbbi viták elkerülése végett hasznos lehet, ha ezt szintén írásban tudod megtenni, de a vajúdás módosult tudatállapota nem a legalkalmasabb időpont az ilyen procedúrákra. Érdemes ezért már előre tájékozódni a helyi szokásokról, elolvasni előre a kórház szüléssel kapcsolatos tájékoztatóját, beleegyező nyilatkozatát és átgondolni mi az, amit szeretnél és mi az, amit lehetőség szerint elkerülnél a szülésed során.


A beleegyező nyilatkozatok szempontjából érdekes lehet, hogy arra a kérdésre, hogy a "Szülésed során, a kórházba érkezésedkor volt-e lehetőséged tanulmányozni a tájékoztató és beleegyező nyilatkozatokat?" az alábbi megoszlásban érkeztek a válaszok:


Igen, hagytak időt az átolvasására. 35,5%


Nem, csak az orrom alá dugták, hogy írjam alá. 25,8%


Hagytak volna időt, de nem voltam már olyan állapotban,

hogy koncentrálni tudjak ilyenekre, csak aláírtam, amit adtak. 21,1%


Nem hagytak rá időt, de nem is voltam már olyan állapotban,

hogy koncentrálni tudjak ilyenekre, csak aláírtam, amit adtak. 5,9%


Már korábban megkaptam az orvosomtól a papírokat,

így otthon, nyugodt körülmények között tudtam átolvasni.

Kórházba érkezéskor már elég volt átfutni, aláírni. 9,4%


A szülés gyors lefolyása miatt a

baba megszületését követően intéztük a papírmunkát. 2,3%Egészségügyi törvény által biztosított jogok


Azt hihetnénk, hogy a fentiek erőtlen és alaptalan lázongások, pedig az egészségügyi törvényben szabályozott jogokról beszülünk. Idézem:


"A tájékoztatáshoz való jog

13. § (1) A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra.

(2) *  A betegnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő információkon felül részletes tájékoztatást kapjon

a) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is,

b) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,

c) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól,

d) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,

e) döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében,

f) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,

g) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,

h) a további ellátásokról, valamint

i) a javasolt életmódról.

(3) A betegnek joga van a tájékoztatás során és azt követően további kérdezésre.

(4) A betegnek joga van megismerni ellátása során az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzését követően azok eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményt és annak okait.

[...]

(7) A tájékoztatáshoz fűződő jogok gyakorlásához szükséges feltételeket a fenntartó biztosítja.

(8) *  A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon tájékoztatást, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire, lelkiállapotára, e tekintetben megfogalmazott kívánságára, valamint arra, hogy a tájékoztatáshoz szükség esetén és lehetőség szerint tolmácsot vagy jelnyelvi tolmácsot biztosítsanak."


"Az önrendelkezéshez való jog

15. § (1) A beteget megilleti az önrendelkezéshez való jog, amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható.

(2) Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, figyelembe véve a 20. §-ban előírt korlátozásokat.

(3) *  A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. Az e törvényben foglalt kivételektől eltekintve bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja."


A szülésed, gyermeked születése megismételhetetlen csoda. Jogod van tudni, hogy mi és miért történik veletek.Felhasznált irodalom:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.tv...

Ha érdekesnek találtad, köszönöm, ha megosztod másokkal is! Anyai tapasztalatok alapján épülő szülészeti adatbázisomban kórházankénti bontásban tájékozódhatsz arról, melyik intézményben mire számíthatsz a szülőszobán és a csecsemőosztályon. Ha szivesen olvasnál békés, megerősítő szüléstörténeteket, szeretettel várlak facebookon, a zárt csoportomban, valamint rendszeresen frissülő tartalmakat találsz a facebbok oldalamon és instagramon is.


854 megtekintés

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése