1.2.   Szüléskultúrák és szemléletük

Szüléskultúrák alatt a különböző korszakok szüléssel kapcsolatos, szülésről való társadalmi gondolkodását értjük, ami a szocializáció során gyermekkortól kezdődően formálódik, és ami meghatározza, hogy milyen viselkedést vár el a közösség az anyától, az apától, a szűkebb és tágabb környezetüktől. Ennek megfelelően beszélhetünk premodern, modern és posztmodern szüléskultúráról. Robbie Davis-Floyd a modern szülészet szemléletmódjának antropológiai elemzése során a kórházi szülésvezetés és a bábai szüléskísérés megkülönböztetésére alkotta meg a technokrata szülésmodell és holisztikus szülésmodell fogalmát, amit később a humanista modellel egészített még ki (Kisdi, 2011).

Következő